043 Fedora 12 KDE Desktop

 

Fedora 12 KDE Desktop

 

   Linux Fedora 12 KDE desktop.  The default desktop screen for KDE desktop on Fedora 12 system.

 

Fedora 12 KDE Desktop Screenshot

Fedora 12 KDE Desktop Screenshot

Fedora 12 KDE Desktop

 

aaaaaaaaaaa